MISSIE CORDIALIS LIVING GROUP

MISSIE: We ontwikkelen, realiseren en begeleiden de meest doelgroepgerichte leefomgeving met zorg op maat voor het welbevinden van de kwetsbare doelgroep waar diverse diensten, voorzieningen, zorghotel service, sfeervol wonen en zorgeloos leven bij elkaar komen.

VISIE: Samen met zorgvuldig geselecteerde partners exploiteren, gebruiken en/of revitaliseren we leegstaande panden naar woonomgevingen met een hoog service niveau. We staan voor betaalbare service en zorgdiensten, waarbij we het welbevinden van de mensen als uitgangspunt nemen. Ontmoeten en verbinden in een ecologisch verantwoorde en sociaalwaardige omgeving leidt tot tevreden doelgroepen en medewerkers. Proeven, leren, ontwikkelen en natuurlijk zorgen voor elkaar en voor anderen zijn dagelijkse bezigheden. Ontmoetingen met gelijkgezinden zijn een gevolg.

WAAROM DOEN WE DIT?

  • Omdat bestaande gebouwen waarde hebben die niet verloren mag gaan door leegstand
  • Omdat kennis en kunde van jarenlange ervaring waardevol is
  • Om ouderen een veilige en menswaardige horizon te bieden die als speerpunt zelfstandigheid en vitaliteit nastreeft
  • Omdat het welbevinden van anderen voor ons allen van belang is
  • Omdat, als dingen goed geregeld zijn, ook mensen tevreden zijn. Dat geldt voor ieder mens.
  • Omdat door ouderen in de samenleving actief te blijven betrekken, waarde behouden blijft en kan worden doorgegeven
  • Omdat de rol van gebruikers en zorgpartijen ongetwijfeld zullen veranderen
  • Omdat het duurzaamheid voor gebouwen ook duurzaamheid betekent voor de omgeving en voor mensen

DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Cordialis Living Group is een social enterprise. Winst is niet ons doel; het welbevinden van kwetsbare doelgroepen en de impact op een betere wereld wel.

Daarom handelen we in onze organisatie vanuit het cradle to cradle concept. We hergebruiken maximaal en minimaliseren waarde vernietiging. Hoe? Door revitalisering van bestaande bijzondere gebouwen die leegstaan. Van oud naar nieuw – oude gebouwen, kennis en ervaring van mensen – en vis-a-versa van jong naar oud. Vernieuwing van oud zorgt voor verjonging en staat tegelijkertijd voor groei. Verandering is de enige constante.

Samen met zorgvuldig geselecteerde partners exploiteren, gebruiken en/of revitaliseren we leegstaande panden zoals oude rijksmonumenten, oude showroom, oud bedrijvengebouw of gewoon een bijzonder gebouw naar woonomgevingen met een hoog service niveau.