OVER ONS

Niels Hinse vertelt bevlogen over zijn “Cordialis”- initiatief om ouderen een veilige en menswaardige horizon te bieden die als speerpunt zelfstandigheid en vitaliteit nastreeft.

Over Cordialis Living Group

De Cordialis Living Group is een onafhankelijke organisatie die samen met zorgvuldig geselecteerde partners hoogwaardige zorgresidentie, service(welzijn) & zorg-woonomgeving ondersteunt en zo gewenst exploiteert, gebruikt en/of revitaliseert. Cordialis Living Group is opgericht in 2004 vanuit de pure gastvrijheid gedachte met vraag-gestuurde uitvoering en beleid gericht op de lange termijn. Duurzaam bouwen en duurzame zorg worden samen gebracht.

Zorghotel organisatie die uitgaat van

  • People-first aanpak
  • Hospitality met nordische smaak
  • Het team

 

PEOPLE-FIRST AANPAK

zorghotel organisatie

Hinse Management van locaties zet zich in voor het behoud van monumenten en de inzet van oude gebouwen voor anderen zorgen voor welzijn. Zij hanteert de ‘Outside-in’ in combinatie met de ‘Inside-out’ methodiek en gelooft in de ‘People-first’ aanpak. Een aanpak die niet alleen in de hotelwereld bekend is en waarin we service in gastvrijheid en in kwaliteit uitdragen.

Wat houdt dat nou in? Wat betekent dat nou voor ouderen en voor omgevingen?

  • De mens en zijn talenten staan voorop.
  • De organisatie wordt eromheen gevormd.
  • De context wordt gecreëerd voor een duurzame oplossing gericht op de toekomst.

Financieel en sociaalwaardig succes van de locatie is een resultaat van doelgroeptevredenheid en omgevingbetekenis. De intrinsieke waarde van mensen en monumenten is een combinatie van sociale waarde, maatschappelijk rendement en economische waarde voor de lange termijn. Milieu en omgeving, in harmonie en balans, met de natuur en de context.

HOSPITALITY MET NORDISCHE SMAAK

zorghotel organisatie

Samen met zorgvuldig geselecteerde partners exploiteren, gebruiken en/of revitaliseren we leegstaande panden zoals oude rijksmonumenten, oude showroom, oud bedrijvengebouw of gewoon een bijzonder gebouw naar woonomgevingen met een hoog service niveau. We staan voor betaalbare zorghotel service en zorgdiensten, waarbij we het welbevinden van de mensen (eindgebruikers) en de kwaliteit van leven en alles om ons heen als uitgangspunt nemen. Activiteiten worden georganiseerd die de gebruikers passen en aansluiten bij de omgeving en residentie. Gastvrijheid wordt geboden vanuit duurzame gezondheid gedachte.

Gastvrijheid met een Scandinavische benadering van leiderschap met respect voor het collectief en het individu.

HET TEAM - PARTNERORGANISATIE

partners Cordialis, zorghotel, residentie

Met elkaar beschikken wij over een uitgebreid netwerk van partijen op het gebied van dienstverlening, duurzaam vastgoedontwikkeling, financiering, besluitvorming, accountancy en ICT.

Een financieel degelijk beleid is een resultaat van onze werkwijze, geen doel op zich. De tevredenheid en het welbevinden van de bewoners staan centraal. Daarom investeren wij in onze medewerkers. Onze doelstelling kan alleen verwezenlijkt worden door een goed opgeleid, betrokken en gemotiveerd team. Daarnaast hebben wij oog voor een andere belanghebbenden én voor de omgeving, zoals gemeenten, lokale bedrijven en culturele en sociale instellingen. Zo werkt Cordialis bijvoorbeeld samen met kunstcentrum Kijkoor en Affordable Art Fair.