PROJECTEN CORDIALIS - REFERENTIES

Cordialis Living Group is opgericht in 2004. Samen met zorgvuldig geselecteerde partners worden zorg-woonomgevingen, zorghotel of residentie met een hoog service niveau ondersteund en geëxploiteerd  en/of gerevitaliseerd. Hier vindt u diverse referentieprojecten ter illustratie van de mogelijkheden.

De Nieuwe Harmonie

DE NIEUWE HARMONIE

Nederhorst ten Berg
Mei 2014 tot heden

De Nieuwe Harmonie is een multifunctionele showroom, presentatie- en bedrijvengebouw in de mooie groene omgeving van de Horstermeerpolder, vlakbij Nederhorst den Berg. De stichting De Nieuwe Harmonie is medio 2015 in het leven geroepen om de locatie een nieuw bestemming te geven en is verantwoordelijk voor beheer en (her)gebruik van het gebouw ten behoeve van het behoud van intellectueel eigendom van ervaring-kundige medewerkers. De Nieuwe Harmonie is voor het 100 jaar Zwagerman Horstermeer Museum opengesteld. Ook zijn hierin het Maurits-instituut en de Maurits Academie gevestigd die trainingen, masterclasses en cursussen aanbieden met concepten uit de militaire wereld zoals teambuilding en effectief leiderschap toepasbaar in het bedrijfsleven.

Kunst van Kunstcentrum  Kijkoor wordt tentoongesteld in De Nieuwe Harmonie.

BUITEN GEWOON NATUURLIJK

Amstelveen
januari 2015 t/m juli 2015

Buiten Gewoon Natuurlijk is een Landerij met gebouwen en een ruim landgoed eromheen in Amstelveen. Het concept voor de grond er rondom en de gebouwen, combineert:
–  werk en dagbesteding voor de kwetsbare jonge doelgroep met zorgbehoefte
–  welbevinden voor bewoners en bezoekers: natuurlijke zorg en preventieve verzorging
–  biologische groentebouw
–  restaurant op basis van de verbouwde groente op omliggend landgoed

Conceptontwikkeling is door de Cordialis Living Group vormgegeven door een exploitatieplan voor het gebouw en voor het land rondom de gebouwen voor realisatie en implementatie van een bijzonder sociaalwaardig project. Op het landgoed wordt biologische groentebouw verzorgd. In het restaurant en op het landgoed werken jongeren uit de kwetsbare doelgroep en hebben hiermee een zinnige dagbesteding.

projecten Cordialis
referentieproject La Porte

MOED, ECHT, PUUR. DE SMAAK VAN GROEN

Zeist
maart 2013 t/m mei 2014

Conceptontwikkeling, ontwikkelingsplan en managementplan van de horeca & service locatie La Porte voor de streek en de regionaalgerichte uitvoering in Driebergen/ Zeist. De Cordialis Living Group heeft de vraag-gestuurde woon-, leef- en welzijn formule ontwikkeld met samenwerkende partijen voor horeca, duurzame producten/ design en zorg. De coöperatieve onderneming van juist gekozen partners is samengesteld voor een duurzame exploitatie.

De formule is ontwikkeld vanuit de wens en behoefte van welbevinden van de kwetsbare doelgroepen, jong en oud, uit de omgeving van Driebergen/ Zeist. De jonge doelgroep zzp-ers en freelancers op zoek naar inspiratie en samenwerking. De oudere doelgroep op zoek naar blijvende participatie en welbevinden voor ons allemaal.

AMARIS ZORG GROEP

Locatie Voor Anker (Huizen), Locatie De Veste (Naarden), Locatie Gooizicht (Hilversum)
2012-2013

Locatie Voor Anker (Huizen) Locatie De Veste (Naarden) Locatie Gooizicht (Hilversum)

Met de leidinggevenden van de diverse locaties van de Amaris Zorg Groep heeft Cordialis Living Group het ontwikkelprogramma voor de teams van de zorglocaties verzorgd met als thema ‘Van aanbod naar vraag-gestuurd-management’. Basis hiervoor is de ScanCore Training die is ingezet voor innovatiebenadering en teamontwikkeling. De Amaris Zorg Groep biedt tijdelijk en permanent verblijf (wonen), (thuis)zorg en welzijn voor de oudere doelgroep. De ambitie van Amaris Zorg Groep is om professionele zorg en dienstverlening te leveren, die past bij de persoonlijke wens en behoefte van de mens. De mens staat centraal, het concept wordt eromheen ontwikkeld.

Amaris Voor Anker restaurant
Mariendaal

LANDGOED MARIËNDAAL

Velp
2012 - 2013

Scenario en streefbeeld zijn ontwikkeld voor het herbestemmen van het landgoed Mariëndaal en tevens is de visie op de toekomst voor de eigenaar mede vorm gegeven. Haalbaarheidsonderzoek en subsidie aanvraag is uitgevoerd in samenwerking met provincie en geselecteerde monumentenorganisaties.

HOF VAN EMPEL

Oud Empel, gemeente Den Bosch
april - juli 2010

In samenwerking met de woningcorporatie Habion is een vernieuwend concept voorbereid en is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Scenario’s voor de woonomgeving voor ouderen ‘nieuwe stijl’ zijn ontwikkeld. De nieuwe stijl van zorg is gebaseerd op welbevinden van ouderen en verzorging op maat.

De Hof van Empel zijn hofwoningen die doen denken aan een Scandinavisch vissersdorpje en zijn zodanig vormgegeven dat ze optimaal comfort en woongenot bieden. Deze woningen hebben op de begane grond naast de woonkamer/keuken ook een slaapkamer en een badkamer.

De zorgappartementen zijn voorzien van gemak-, comfort- en woonzorgdiensten gericht op ouderen. Naast het individuele comfort van de zorgwoningen is er de luxe van het dienstencentrum met een restaurant, receptie, lounge met open haard, fitnessruimte, logeerkamer en activiteitenruimte.

zorgresidentie welkom

VILLA BENVENUTA

Hilversum
2009 - 2010

Deze luxe service locatie is gerealiseerd in een monumentaal pand met een authentieke rechtszaal uit 1905. Dit rijksmonument heeft een herbestemming gekregen voor kleinschalige zorgresidenties voor ouderen die ondanks hun toenemende behoefte aan zorg, in stijl ouder willen worden in een huiselijke omgeving.

De Cordialis Living Group heeft gezorgd voor de ontwikkeling van het Hospitality based management model voor de high- end market in een kleinschalige luxe woonomgeving. De doelgroep bevindt zich in het hogere segment, op zoek naar een woonomgeving en ouder worden ‘in stijl’.

HAVENKERK (Schiedam) en GROTE KERK (Gouda)

Schiedam, Gouda
2008 - 2010

Vervreemding en toekomstscenario’s voor deze 2 rijksmonumenten is ontwikkeld in opdracht van de Johan Maasbach Wereld Zending (JMWZ), de heer David Maasbach.

De stichting Havenkerk te Schiedam is opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor het initiëren van de renovatie activiteiten en met organisatie van de benodigde financiële middelen is.

Havenkerk Schiedam
Referentieproject, Huize Bergh

HUIZE BERGH

's-Heerenberg
2007 - 2008

Begeleiding bestuur en management team bij teamontwikkeling en operationele management programma voor het behoud van het rijksmonument Huize Bergh. Mediator tussen horeca exploitant en monumentenbeheer.

WILLIBRORDUS KERK

Vierakker
2005 - 2009

Scenario ontwikkeling en streefbeeld voor het behoud van het rijksmonument de Willibrodus Kerk te Vierakker. In opdracht van de beheerder zijn de mogelijkheden en risicio’s voor de toekomst van deze parochie uitgewerkt. Door het samenvoegen van verschillende parochies in de regio was het zeker stellen van de toekomst van het rijksmonument in gevaar en zijn additionele financiële middelen noodzakelijk.

Het restauratieplan is in samenwerking met monumentenarchitect Paul van Vliet ontwikkeld.

willibrorduskerk
De regentess

DE REGENTESSE

Huizen
2005 - 2006

Ontwikkeling en bouw van een abonnementensysteem voor het welbevinden van de oudere doelgroep is gebaseerd op het Hospitality service model met gemak-, comfort- en restauratieve diensten en zorgdiensten (geïndiceerd of op-maat zorgdiensten). De Cordialis Living Group heeft in opdracht van Bouwfonds de scenario’s voor service verblijf-met-(ver)zorg(ing) voorbereid voor de locatie De Regentesse in Huizen. Het ging hier om 150 appartementen, 1000 m2 algemene ruimte met bestemming voor receptie, activiteiten en restaurant ‘De Groeneria’.

Het abonnementensysteem met bijbehorende managementplan is basis voor het digitale platvorm voor het welbevinden van anderen.

KASTEEL DE HAAR

Haarzuilens
2000-2005

Positionering Kasteel de Haar ter behoud van dit cultureel erfgoed (kanjer project van Nederland) door de realisatie van een economisch verantwoord draagvlak. Lange termijn plannen zijn opgesteld voor kasteel en stalplein, inclusief bezoekerscentrum, retail area en horeca faciliteiten.

Naast eindverantwoordelijk voor behalen van operationele en financiële doelstellingen waren realisatie en vaststellen van lange termijn visie en strategieën voor dit uniek Nederlands erfgoed de taak. Daarnaast behoorde begeleiden van het restauratie proces, extern beleid en mede ontwikkelen van Landinrichtingsplan Utrecht West tot de opdracht.

Partnership afspraken met Natuurmonumenten, Maison van den Boer, toeleveranciers en evenementen organisaties en samenwerkingsovereenkomst met ANWB.

referentieproject_Kasteel_de_Haar